087-725-0955


Category Archives: ธรรมชาติ -สัจจะ ที่เรียนรู้จากสัมพันธ์กับผู้คนและสังคม (Thai Articles)

หลักการเลือกคู่ครองแบบคนธรรมดา ที่โลกธรรมชาติ น่าจะต้องการแบบนี้ไหม?

topic ที่ว่าด้วยเรื่องความรักและการเลือกคู่ครอง ไม่ว่าคนจะเลือกด้วยการยึดอะไรเป็นหลัก เขาก็ต้องรับผิดชอบผลของมัน เรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้สอนการใช้ชีวิตแบบครองเรือนว่าด้วยการเลือกคู่ไว้แล้ว มีรายละเอียดในหนังสือที่เคยแนะนำไปแล้ว พระพุทธเจ้าเป็นผู้รอบรู้ มีปัญญาเลิศล้ำจริง ใครจะคิดทฤษฏีของตนเองขึ้นมาเพื่อใช้ปฏิบัติเองก็แล้วแต่ท่านไม่ได้ว่า แต่ผลของมันเป็นอย่างไรก็รับไปตามเหตุที่สร้างนั้นๆ การทำอย่างที่ท่านสอนในเบื้องต้น ก็ได้หลักประกันว่าจะไม่ต้องได้รับทุกข์หนักหนา ทุกข์ที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่เลือกทางแบบโง่ๆ นั้นมันทำให้เป็นทุกข์มากเกินไปและขัดขวางการเจริญก้าวหน้าไปสู่ผู้มีปัญญา ผู้ที่จะเป็นคนให้ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์ เต็มคนมากขึ้นเท่านั้นเอง เพราะทุกวันนี้คนมันก็ต่างบ้าๆ บอๆ ไม่ได้เต็มกันหรอก   คนเราก็ย่อมเป็นเหมือนสัตว์โลกทั้งหลายที่ต่างก็ต้องการความรัก หลักวิธีดำเนินชีวิตที่หากเราเลือกได้ดี เราก็คงจะได้รับการเติมเต็มจากความรักได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นพลังที่ก้าวไปข้างหน้าที่พัฒนาให้ก้าวหน้าให้เติบโต สมบูรณ์ขึ้นต่อไป เพราะความขาดพร่องคนเราจึงต้องกระทำแบบ ที่ทำให้อะไรต่างๆ แย่ลงไม่ว่าภายใน และภายนอกต่อสังคมต่อโลก สิ่งที่ต้องมุ่งแสวงหา จะคืออะไร หากไม่ใช่การปรับเข้าสู่ความสมดุลในตัวเอง เพราะถ้าสุดโต่งไม่เคยดี ขนาดกินอาหาร มันรสชาดไม่สมดุล หนักไปทางเผ็ดทางเค็ม ทางเปรี้ยว หรือหวานยังใช้ไม่ได้เลย เหมือนกันกับทุกสิ่ง ที่ต้องการไปอยู่ที่ความพอดี ลงตัว   โลกนี้ยังไม่ต้องการให้น้ำมากเกินไป ป่าน้อยเกินไป หรือแล้งไป หนาวไปร้อนไปแบบนั้นไม่ไหว จะต้องตายแน่ๆ ไม่เหมาะกับการมีชีวิตอยู่ให้สบายๆ พอดีๆ   บางคนเลือกคู่ที่อิงความรักที่เรารักเป็นหลักไม่ใช่เขาจะเป็นคนดีหรือไม่? ถ้าเป็นฉัน หากฉันรักใครแล้วคนนั้นไม่ได้รักฉันตอบ อาจจะรู้สึกว่าจะต้องอยู่ด้วยเพราะอะไรก็ตามแต่ไม่ได้รัก ฉันจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดมากมายเกินไปแบบนั้นก็รับไม่ได้เหมือนกัน […]

Read More

ในความเป็นผู้ มีปัญญา จะสามารถหยิบจับทุกสิ่งนำมาเป็นประโยชน์ได้ทั้งสิ้น (บทความเพื่อแม่ ในโอกาสวันแม่ 2556)

 (หมายเหตุ บทความนี้ สำหรับคนที่เป็นลูก เป็นเด็กควรจะได้อ่าน คนที่เป็นแม่ เป็นพ่อก็ควรอ่าน คนมีครอบครัวหรือไ่มีครอบครัวก็ควรอ่าน สรุป แต่ละพาร์ท อาจจะสำหรับแต่ละคนแตกต่างกันไป แต่อย่างไรสำหรับทุกคน ถ้าอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตย่อมเป็นประโยชน์ต่อทุกคน) วันก่อน เห็นสามเณร อายุ 7 ขวบออกมาเล่าประวัติ ได้บอกว่าแม่ถูกฆาตกรรม ก็เลยไม่มีแม่ ก็แม้กระนั้นยังทำประโยชน์ด้วยการ ช่วยบอกคนอื่นให้ใช้โอกาส เพราะเค้าไม่มีโอกาสแล้วไม่มีแม่แล้ว   ทีนี้มีเรื่องให้เรียนรู้ ว่าด้วยเรื่องพลิกกลับสำหรับตัวเองได้ มันมีเรื่องให้คิด เกี่ยวกับการพลิกกลับ ที่จะได้นำมาเสนอเป็นข้อคิดหลังจากนั้นหลายวัน กล่าวคือการที่สิ่งที่มันไม่ดี จะพลิกให้มันดีก็ได้ หรือเรียกวิกฤติเป็นโอกาสก็ได้ ซึ่งคนที่จะทำได้จะต้องมีปัญญา ต้องพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา ต้องพัฒนาให้รู้จักคิดเป็น   และเพราะมันเป็นเรื่องราวของวันแม่ช่วงนี้ทำใหนึกถึงแม่ แต่นึกถึงไม่ได้เพราะ โตแล้วก็ไม่มี เคยมีแต่สมัยเด็ก เลยนึกได้ สมัยเด็ก …แม่จะเป็นคนที่ทำงานหนักมาก ท่านมีลูกเพียงคนเดียว และท่านคิด โฟกัสอย่างเดียวว่า สิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้ ทำเพื่อลูก   แต่ ไม่เคยมีเวลาให้ลูก ไม่เคยที่จะเข้าใจลูก คิดว่าเอาแต่หาเงิน เพื่อลูก เพื่ออนาคตของลูก นี่บ้านก็จะสร้างให้ลูกนั่นแหละ […]

Read More

เรื่องราวไม่กี่วันมานี้ที่เป็นตัวอย่างแห่งธรรม

​ เมื่อวานนี้ 8 สิงหาคม 2556 มีเรื่องทำให้ต้องเขียนบันทึกนี้ขึ้นมา สืบเนื่องจากราว 2-3 สัปดาห์ก่อนฉันได้เจอเพื่อน ต่างชาติ ชาวอเมริกัน ที่รู้จักกันมานานเป็น สิบปี เค้ากลับมาอีกครั้งนี้ เราจำได้ ว่าเค้ามีอคติกับเราในเรื่องใด และครั้งก่อนนั้นเรายังตอบเค้าไม่ได้เรื่องนั้น การที่เค้ามาชวนทำนั่นทำนี่ ก็จำได้เสมอว่า เค้ามีปัญหาเรื่องอะไร และก็ยังมองหาวิธีการช่วยเค้าอยู่ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำประการใด คิดว่าต้องมีหนทางสักอย่าง เค้าเป็นคนที่มีจิตใจดีมากเมื่อเทียบกับคนทั่วไป เราเรียกเค้าว่า “สิงห์โต” ก็แล้วกัน ปัญหานั้นเป็นเรื่องที่คนทั่วไป ไม่ค่อยเข้าใจนัก เพราะต่างก็เป็นเหมือนกันจะพูดย่อที่สุดก็แล้วกัน อาจจะมีบทความอื่นที่สามารถจะได้ขยายความ …ก็ปัญหาการคิด ที่ยึดติดในสิ่งที่เค้าคิดว่าดี ปัญหาการอยู่ในศาสนา เพราะเค้าชอบไปวิปัสสนา การอยู่ในศาสนานี่เป็นปัญหาใหญ่ของคนที่คนยังไม่ค่อยรู้ตัวกันนัก จะไม่ขยายความต่อ ณ ตรงนี้ อย่างไร ก็พอจะได้ อธิบายเรื่องนี้มาแล้วบ้างสำหรับบทความก่อนหน้านี้ การที่ได้เจอเค้า และเค้ายังมีอาการที่เป็นเพื่อนที่ดี เพราะไม่ได้คิดเรืองที่เค้าอคติ กับเราในตอนนี้แล้ว เค้าคิดว่าสิ่งที่เราทำ เรามุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งที่ดี เค้ามาชวนทำงานสักอย่างในใจเค้าอยากเปิดขายอาหารเพราะเห็นนักท่องเที่ยวในเชียงใหม่เยอะ แต่เค้าก็ไม่ได้มีทุนหรอก เราก็ไม่มีอยู่แล้ว ทีนี้จะเริ่มทำได้อย่างไร? เราเสนอ ให้ทำงานอย่างหนึ่งซึ่งไม่ได้ใช้ทุน และเค้าตกลงจะทำด้วย […]

Read More