087-725-0955


Category Archives: Thai Articles -บทเรียน แบบฝึกหัด ที่ต้องฝึกฝนใน “วิชาชีวิต”

ผู้เขียน ได้เริ่มทำเว็บเป็นภาษาอังกฤษ แต่ในขณะเดียวกันอยากให้มีสองภาษา ที่จะใช้เว็บนี้เผยแพร่ให้กับคนไทยด้วย แต่เนื่องจากว่ามีความยุ่งยากในการทำเป็นสองภาษา ในขณะนี้ไม่มีความพร้อมจึงได้แบ่งหมวดหมู่บทความภาษาไทยออกมา

เป็นเรื่องราวเนื้อหา ในแบบเดียวกับเว็บไซด์ภาษาอังกฤษมี แต่บทความจำเป็นต้องคนละเรื่องกันก่อนสำหรับตอนนี้ บทความเรื่องเดียวกันยังไม่สามารถมีได้ในสองภาษา

The first exercise after did not do for a long time.

เริ่มจะมั่ว ตกลงเขียนเป็นภาษาไทยก่อนละกัน ไม่ได้ทำโยคะมานานแล้วเป็นไง ดูไม่จืด ลองออกกำลังกายครั้งแรก หลังจากไม่ทำเป็นปีๆ   I try to share video another way, Should be hard to start any, it is not just happen for you if you drop your exercise for too long. https://www.facebook.com/photo.php?v=10152355498789012&l=7028677526501740753  

Read More

หลักการเลือกคู่ครองแบบคนธรรมดา ที่โลกธรรมชาติ น่าจะต้องการแบบนี้ไหม?

topic ที่ว่าด้วยเรื่องความรักและการเลือกคู่ครอง ไม่ว่าคนจะเลือกด้วยการยึดอะไรเป็นหลัก เขาก็ต้องรับผิดชอบผลของมัน เรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้สอนการใช้ชีวิตแบบครองเรือนว่าด้วยการเลือกคู่ไว้แล้ว มีรายละเอียดในหนังสือที่เคยแนะนำไปแล้ว พระพุทธเจ้าเป็นผู้รอบรู้ มีปัญญาเลิศล้ำจริง ใครจะคิดทฤษฏีของตนเองขึ้นมาเพื่อใช้ปฏิบัติเองก็แล้วแต่ท่านไม่ได้ว่า แต่ผลของมันเป็นอย่างไรก็รับไปตามเหตุที่สร้างนั้นๆ การทำอย่างที่ท่านสอนในเบื้องต้น ก็ได้หลักประกันว่าจะไม่ต้องได้รับทุกข์หนักหนา ทุกข์ที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่เลือกทางแบบโง่ๆ นั้นมันทำให้เป็นทุกข์มากเกินไปและขัดขวางการเจริญก้าวหน้าไปสู่ผู้มีปัญญา ผู้ที่จะเป็นคนให้ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์ เต็มคนมากขึ้นเท่านั้นเอง เพราะทุกวันนี้คนมันก็ต่างบ้าๆ บอๆ ไม่ได้เต็มกันหรอก   คนเราก็ย่อมเป็นเหมือนสัตว์โลกทั้งหลายที่ต่างก็ต้องการความรัก หลักวิธีดำเนินชีวิตที่หากเราเลือกได้ดี เราก็คงจะได้รับการเติมเต็มจากความรักได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นพลังที่ก้าวไปข้างหน้าที่พัฒนาให้ก้าวหน้าให้เติบโต สมบูรณ์ขึ้นต่อไป เพราะความขาดพร่องคนเราจึงต้องกระทำแบบ ที่ทำให้อะไรต่างๆ แย่ลงไม่ว่าภายใน และภายนอกต่อสังคมต่อโลก สิ่งที่ต้องมุ่งแสวงหา จะคืออะไร หากไม่ใช่การปรับเข้าสู่ความสมดุลในตัวเอง เพราะถ้าสุดโต่งไม่เคยดี ขนาดกินอาหาร มันรสชาดไม่สมดุล หนักไปทางเผ็ดทางเค็ม ทางเปรี้ยว หรือหวานยังใช้ไม่ได้เลย เหมือนกันกับทุกสิ่ง ที่ต้องการไปอยู่ที่ความพอดี ลงตัว   โลกนี้ยังไม่ต้องการให้น้ำมากเกินไป ป่าน้อยเกินไป หรือแล้งไป หนาวไปร้อนไปแบบนั้นไม่ไหว จะต้องตายแน่ๆ ไม่เหมาะกับการมีชีวิตอยู่ให้สบายๆ พอดีๆ   บางคนเลือกคู่ที่อิงความรักที่เรารักเป็นหลักไม่ใช่เขาจะเป็นคนดีหรือไม่? ถ้าเป็นฉัน หากฉันรักใครแล้วคนนั้นไม่ได้รักฉันตอบ อาจจะรู้สึกว่าจะต้องอยู่ด้วยเพราะอะไรก็ตามแต่ไม่ได้รัก ฉันจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดมากมายเกินไปแบบนั้นก็รับไม่ได้เหมือนกัน […]

Read More

เมื่อชีวิิตย่อมมีปัญหา ภาวะปัญหาที่ขัดแย้งในคน การเรียนรู้พัฒนาจิตย่อมมีผลพวงต่อการบริหารชีวิต (life management) ไหม?

หลายครั้งที่เห็น คนใน fb ที่มีเหมือน 2 ลักษณะในตัวเองคือ เรื่องของการ แต่งองค์ทรงเครื่องให้สวย บ่นถึงหุ่น รูปร่างหน้าตา และพยายามจะโชว์ รูปร่างหน้าตาแบบที่ ทำสวย ทำให้ตัวเองพอใจ แต่อีกด้านหนึ่งก็โพสรูปคนแก่คู่กับสาว หรือเรื่องราวว่าความแก่ความตายเป็นเรื่องธรรมดา หรือแม้แต่การโพส ซากเน่าของคนหรือ ซากศพ เพื่อการพิจารณาสังขาร ความไม่เที่ยง ไม่ยั่งยินคงทนแบบที่พระพิจารณา อศุภะกรรมฐาน ยกตัวอย่างเรื่องนี้มันง่าย เราก็ได้เห็นตัวอย่างการต่อสู้กันในจิตใจของคน คือใจหนึ่งยังหลงในความงามอีกใจหนึ่งก็เป็นภาวะที่จะปลง หรือบางคนสนใจอาหารการกินมาก แต่อีกใจ ก็ต้องการให้ตัวเองผอมลง มนูษย์มักมีความขัดแย้งภายในตนแบบนี้ มนุษย์แต่ละคนมันเป็นอีกอย่าง แต่ก็อยากจะเป็นอีกอย่าง ถ้าเรามีความขัดเจนอย่างนี้ ฉันว่าน่าจะดีนะ มันดีกว่าไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับตัวเอง เมื่อไหร่ที่ใจมันแข็งว่า “เอาละวะ กูจะเอาอย่างนี้แหละ” แล้ววันนั้นมันจะตัดสินใจไปในทางเดียว แต่ถ้ามันหลายเรื่องมาก ยังไม่ชัดเจนว่ามันเป็นสองขั้วที่ใจวิ่งไปคนละทาง อย่างนั้นยังยากหน่อย เพราะเรื่องที่มีมาให้ใจสนใจ และใจยังหาจุดไม่ชัดว่าจเอาไงกันแน่ระหว่างสองเรื่อง หลายเรื่องจริงๆ ก็คือมันลำบาก แต่มันก็ต้องทำความชัดเจนให้ตัวเองในแต่ละเรื่องแต่ละอย่าง ฉันเป็นนักพัฒนาจิต ฉํนเลิกเป็นนักปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนามานานพอสมควร หันมาเป็นนักพัฒนาจิตแทน เพราะสิ่งเดิมที่ทำมานานมากสนใจมานานมาก แล้วมันมีความขัดแย้งในสองเรื่อง เรื่องหัวใจ ที่มันบางทีวิ่งไปเกาะใคร ไปตกหลุมรักแล้วให้เค้าหมดใจ […]

Read More

หัวใจของคนที่เริ่มต้นถึงซึ่งความสำเร็จ ย่อมนำไปถึงประตูแห่งความสำเร็จ

สวัสดีชาวโลก วันนี้เป็นวันที่ฉันได้เริ่มต้นอะไรดีๆ อีกหนึ่งวันและมีใจคิดอยากจะแบ่งปัน กับชาวโลก   ฉันอยากจะบอกว่า ฉันเริ่มเข้าใจหัวช้อบางหัวข้อ ที่เรียนรู้ในวิชาชีวิตในวันนี้อีกนิดหนึ่ง นั่นคือเรื่องของความรัก ฉันเห็นว่า มันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากอย่างหนึ่งชองชีวิต ถ้าฉันไม่เข้าใจในความรัก ฉันจะไม่อาจหลุดจากห้วงความคิดสับสนกังวล เข้าไปสู่การเรียนรู้ในสิ่งอื่นได้ และวันนี้ฉันก็หลุดออกมาจากความวุ่นวายใจในเรื่องความรักมาได้นิดหน่ึง แล้วเพื่อจะได้เริ่มค้นหาชีวิตตัวเองในมิติอื่นที่ฉันต้องทำต่อไป มิตินั้นคือมิติแห่งความสำเร็จ ประตูของความสำเร็จในชีวิต เป็นเรื่องที่ฉันต้องคำนึงถึงและต้องนำพาตัวเองให้ไปถึงมันไม่ต้องรอหรอก หัวใจฉันต้องไปถึงให้ได้ ในวันนี้วินาทีนี้ก่อนเป็นสำคัญไม่ใช่หรือ?   เป็นความอยากจะย้ายบันทึกของตัวเองมาอยู่บนบล็อกของตัวเอง แต่ว่าฉันก็ยังไม่เคยทำได้ เพราะ เวลาที่คิดอยากทำ เป็นเวลาเดียวกับการที่ต้องสร้างเว็บเป็นภาษาอังกฤษ แต่แล้วก็คือถ้าสร้างเว็บภาษาไทยอีก บล็อกภาษาไทยอีก งานก็จะเยอะเกินไปแค่นี้ก็เยอะมากมายเกือบเอาชีวิตไม่รอดอยู่แล้ว   ฉันก็กว่าจะหาวิธีสร้างหัวข้อใน เว็บนี้ว่าเป็นส่วนของบทความภาษาไทย ฉันไม่เคยเรียนรู้วิธีทำเว็บมาก่อนในระบบการศึกษา แต่เป็นการเรียนรู้ศึกษาเองทั้งหมด เท่าที่เวลาจะมีจะหามาได้ และมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยสักนิด   แต่เอาเถิดวันนี้ก็ได้สร้าง หัวข้อของบทความภาษาไทยขึ้นมาได้สำเร็จแล้ว ที่จะได้เอามาแทรกไว้ในเว็บนี้ซึ่งทำให้มันเป็นส่วนที่เสริมเข้ามา ไม่ใช่การปนกัน ก็ยังดี   ฉันพบว่าฉัน พบกับความรักอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ แล้วมันเป็นรักที่มีปัญหา มันเคยไหม? ที่จะไม่มีปัญหา…ปัญหาเป็นเรื่องปกติ ถ้าไม่มีปัญหาสิ แปลว่าเราคงไม่มีลมหายใจเสียแล้วหมดปัญหาแล้ว การมีปัญหา แปลว่าการมีโอกาส คือยังมีลมหายใจอยู่ก็เท่ากับว่ามีโอกาสอยู่ โอกาสคือโอกาสที่จะแก็ปัญหานั้นและย่อมหมายถึงว่าโอกาสที่จะพัฒนา […]

Read More

ในความเป็นผู้ มีปัญญา จะสามารถหยิบจับทุกสิ่งนำมาเป็นประโยชน์ได้ทั้งสิ้น (บทความเพื่อแม่ ในโอกาสวันแม่ 2556)

 (หมายเหตุ บทความนี้ สำหรับคนที่เป็นลูก เป็นเด็กควรจะได้อ่าน คนที่เป็นแม่ เป็นพ่อก็ควรอ่าน คนมีครอบครัวหรือไ่มีครอบครัวก็ควรอ่าน สรุป แต่ละพาร์ท อาจจะสำหรับแต่ละคนแตกต่างกันไป แต่อย่างไรสำหรับทุกคน ถ้าอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตย่อมเป็นประโยชน์ต่อทุกคน) วันก่อน เห็นสามเณร อายุ 7 ขวบออกมาเล่าประวัติ ได้บอกว่าแม่ถูกฆาตกรรม ก็เลยไม่มีแม่ ก็แม้กระนั้นยังทำประโยชน์ด้วยการ ช่วยบอกคนอื่นให้ใช้โอกาส เพราะเค้าไม่มีโอกาสแล้วไม่มีแม่แล้ว   ทีนี้มีเรื่องให้เรียนรู้ ว่าด้วยเรื่องพลิกกลับสำหรับตัวเองได้ มันมีเรื่องให้คิด เกี่ยวกับการพลิกกลับ ที่จะได้นำมาเสนอเป็นข้อคิดหลังจากนั้นหลายวัน กล่าวคือการที่สิ่งที่มันไม่ดี จะพลิกให้มันดีก็ได้ หรือเรียกวิกฤติเป็นโอกาสก็ได้ ซึ่งคนที่จะทำได้จะต้องมีปัญญา ต้องพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา ต้องพัฒนาให้รู้จักคิดเป็น   และเพราะมันเป็นเรื่องราวของวันแม่ช่วงนี้ทำใหนึกถึงแม่ แต่นึกถึงไม่ได้เพราะ โตแล้วก็ไม่มี เคยมีแต่สมัยเด็ก เลยนึกได้ สมัยเด็ก …แม่จะเป็นคนที่ทำงานหนักมาก ท่านมีลูกเพียงคนเดียว และท่านคิด โฟกัสอย่างเดียวว่า สิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้ ทำเพื่อลูก   แต่ ไม่เคยมีเวลาให้ลูก ไม่เคยที่จะเข้าใจลูก คิดว่าเอาแต่หาเงิน เพื่อลูก เพื่ออนาคตของลูก นี่บ้านก็จะสร้างให้ลูกนั่นแหละ […]

Read More

ความบังเอิญที่มักได้ยินว่ามันไม่มีความบังเอิญ…พลังแห่งความชัดเจนในจิต และพลังแห่งมนต์จากประสบการณ์บางส่วน

  เมื่อคืนก็นอน ไม่ดึกมาก แต่เพลียปวดท้องนิดหน่อย วันนี้ตื่นซะตี่สี่ครึ่ง…มีเรื่องให้คิดให้ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับชีวิต เลยทำให้ตื่นมาคิดมั๊ง คิดอะไรออกได้ข้อหนึ่งว่า…คนที่เราจะรักแล้วไม่เป้นทุกข์…คนแบบนั้น น่าจะเป็นแบบไหนกัน…แล้วก็ได้คำตอบว่า คนที่ไม่ทำให้เราเป็นห่วง…การเป็นห่วงก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่ง.. ทีนี้มันจะมีด้วยหรือ? เค้าต้องทำอย่างไรที่เราจะไม่ต้องห่วง…ก็เจอคำตอบอีก ถามตัวเองต่อว่า แล้วน่าจะมีไหม? คนอย่างนั้น….ได้คำตอบว่าน่าจะมีนะ น่าจะพอจะเจอได้อยู่เหมือนกัน..แล้วจะเจอคนคนหนึ่งซึ่งเราเคยเจอ ได้ไหม? คนที่ครั้งหนึ่งเราได้หลงทำผิดต่อเค้าเอง..นะ…ไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลย…มันกรรมของเรา มัน 13 ปีผ่านมาแล้ว…อยู่ไกลขนาดนั้น… ตอบว่าน่าจะเจอได้ทั้งนั้นหากยังมีชีวิตอยู่ ไม่ว่าใจไกลแค่ไหน เรายังได้มาเจอกัน…และเหมือนๆ กับว่า มองที่ตา แล้วเห็นเข้าไปในความรู้สึก ในจิตใจ… วันก่อนเจอพี่ที่ เราก็ไปถามหาเค้าที่ร้านเก่าเค้าเซ็งไปแล้ว แล้วเจอโดยบังเอิญซึ่งเคยได้ยินว่ามันไม่มีหรอกความบังเอิญ มันมีเหตุ เหตุแห่งจิตที่อยากเจอ แล้วจิตมันก็มีพลัง ถ้าจิตไม่มีพลังก็คงไม่ได้เจอมั๊งนะ..เคยมีหลายปีแล้ว จิตฝึกฝนบ้าง บางทีก็ทำสม่ำเสมอ บางทีก็ย่อหย่อน แต่ช่วงนั้น ลองดู ลองอธิษฐาน แล้วเราก็ได้เจอ มันอาจจะง่ายหรือยาก… สมัยนั้นมันเป็น fb มันเป็น hi 5 รึเปล่านะนานแล้ว น้องเค้าเขียนสถานะ ว่าชวนเพื่อนๆ ไปตักบาตรพระหมื่นรูป แล้วคนมันเยอะมาก เต็มถนนนิมมาน..พระหมื่นรูปคนก็คงอย่างน้อย 5 […]

Read More

เรื่องราวไม่กี่วันมานี้ที่เป็นตัวอย่างแห่งธรรม

​ เมื่อวานนี้ 8 สิงหาคม 2556 มีเรื่องทำให้ต้องเขียนบันทึกนี้ขึ้นมา สืบเนื่องจากราว 2-3 สัปดาห์ก่อนฉันได้เจอเพื่อน ต่างชาติ ชาวอเมริกัน ที่รู้จักกันมานานเป็น สิบปี เค้ากลับมาอีกครั้งนี้ เราจำได้ ว่าเค้ามีอคติกับเราในเรื่องใด และครั้งก่อนนั้นเรายังตอบเค้าไม่ได้เรื่องนั้น การที่เค้ามาชวนทำนั่นทำนี่ ก็จำได้เสมอว่า เค้ามีปัญหาเรื่องอะไร และก็ยังมองหาวิธีการช่วยเค้าอยู่ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำประการใด คิดว่าต้องมีหนทางสักอย่าง เค้าเป็นคนที่มีจิตใจดีมากเมื่อเทียบกับคนทั่วไป เราเรียกเค้าว่า “สิงห์โต” ก็แล้วกัน ปัญหานั้นเป็นเรื่องที่คนทั่วไป ไม่ค่อยเข้าใจนัก เพราะต่างก็เป็นเหมือนกันจะพูดย่อที่สุดก็แล้วกัน อาจจะมีบทความอื่นที่สามารถจะได้ขยายความ …ก็ปัญหาการคิด ที่ยึดติดในสิ่งที่เค้าคิดว่าดี ปัญหาการอยู่ในศาสนา เพราะเค้าชอบไปวิปัสสนา การอยู่ในศาสนานี่เป็นปัญหาใหญ่ของคนที่คนยังไม่ค่อยรู้ตัวกันนัก จะไม่ขยายความต่อ ณ ตรงนี้ อย่างไร ก็พอจะได้ อธิบายเรื่องนี้มาแล้วบ้างสำหรับบทความก่อนหน้านี้ การที่ได้เจอเค้า และเค้ายังมีอาการที่เป็นเพื่อนที่ดี เพราะไม่ได้คิดเรืองที่เค้าอคติ กับเราในตอนนี้แล้ว เค้าคิดว่าสิ่งที่เราทำ เรามุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งที่ดี เค้ามาชวนทำงานสักอย่างในใจเค้าอยากเปิดขายอาหารเพราะเห็นนักท่องเที่ยวในเชียงใหม่เยอะ แต่เค้าก็ไม่ได้มีทุนหรอก เราก็ไม่มีอยู่แล้ว ทีนี้จะเริ่มทำได้อย่างไร? เราเสนอ ให้ทำงานอย่างหนึ่งซึ่งไม่ได้ใช้ทุน และเค้าตกลงจะทำด้วย […]

Read More

ธรรมมะคือธรรมชาติ คือเรื่องราวชีวิตแท้ๆ ตามธรรมชาติ วิชาแห่งการเข้าใจชีวิตตามธรรมชาติ (ไม่ใช่ธรรมมะคือศาสนา และการยึดติดเพื่อที่จะทุกข์ ที่จะโกรธแค้น แบ่งพรรคพวกกัน)

7 สิงหาคม 2556 ฝนหยุดตกแล้ว…เพื่อที่จะบอกอีกครั้ง ว่า เค้ามาแล้วเค้าก็ไป…ไม่มีสิ่งใดจะอยู่เช่นนั้นๆ ตลอดไป เป็นอนิจจังไม่เที่ยง เช่นนี้เสมอไป…ใครที่นั่งก่นด่าว่า มันจะตกทำไมนักหนาวะ คนจะทำมาหากิน อะไร ยังไง ก็ไม่เคยสนใจ ไม่เคยรู้สึกเสียใจ แคร์อะไรกับความคิดของใครเมื่อได้ทำหน้าที่…บางครั้งเค้าก็พอใจ เพราะต้นไม้จะตายหมดแล้วฝนตกเสียที บางครั้งเค้าก็ไม่พอใจ…นั่นมันเรื่องของเขา ฝนก็ทำหน้าที่ไป ไม่ต้องไปแยแส ธรรมชาติคอยสอนธรรมตลอดเวลา แต่คนเราไม่ฟังเอง ฟังธรรม ก็คือฟังธรรมชาติ ถ้ายิ่งเข้าใจกฏเกณฑ์แห่งธรรมชาติ ก็ยิ่งเข้าใจชีวิตเพราะชีวิตคืออันเดียวกับธรรมชาติ เกิดมาจากธรรมชาติ ถูกเลี้ยงดูโดยธรรมชาติ ที่ให้ข้าวปลา พิชพันธุ์ ธัญญาหาร รึว่าใครจะกินสารเคมีเป็นอาหาร? แล้วก็ต้องรีบด่วนตายไป นี่ขนาดแค่สะสมไม่มากในร่างกาย ก็ทำให้ธรรมชาติของร่างกายทำหน้าที่บกพร่อง เจ้าของชีวิตนั้นก็ทุกข์ทรมานแล้วนะ ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติ เราก็เข้าใจชีวิต และก็เข้าใจธรรมมะ ธรรมมะก็คือชีวิต ธรรมมะจะคืออะไร? คือคำสอนที่ปฏิบัติไม่ได้ เพราะทำแล้วฝืนใจ ก็เลยต้อง ด่าว่า นินทา ทำร้ายพูดร้าย ก่อกรรม ก็เลยต้องไม่อยู่ในธรรมมะ เพราะธรรมมะ ไม่ใช่อันเดียวกับชีวิตของเรา ความพอใจไม่พอใจ ที่เราต้องกระโดดใส่บ้าง วิ่งหนีมันบ้างต่างหากหรอกหรือที่คือเรา…แล้วเราจะต้องทุกข์เนื่องมาจากการฝืน วิสัยที่ทำแล้วทำให้เป็นปกติสุข […]

Read More